Обявиха конкурс за лого на Седмицата на гората

Създаването на траен и разпознаваем образ и визуална идентичност на празника - това цели обявеният днес национален конкурс за идея за постоянен отличителен знак на "Седмица на гората". Стартът му е даден на пресконференция днес от директора на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ Тони Кръстев, съобщи БТА.
Ще бъде оценявана идеята на кандидата и е допустимо използването на всякакви техники на изобразяване, без да се очаква професионално изпълнение. Предвидена е и възможност за максимално широко участие на кандидати от всички възрасти и професии - деца, ученици, студенти и всички, които обичат гората. Всеки кандидат може да участва със скица, рисунка или художествено оформление на логото, което си представя, без да е необходимо прецизно графично оформление.
Критериите за оценка на предложенията са тематична насоченост, стилистична издържаност, оригиналност и съвременно излъчване.
Предложенията трябва да постъпят в ИАГ до 1 април 2016 г. на e-mail: logo_gora@iag.bg, в деловодството на ИАГ или в пощенски плик на адрес: София 1040, бул. "Христо Ботев" нр. 55, етаж 5, Изпълнителна агенция по горите, за конкурса за лого. За удобство на участниците, идейните проекти могат да бъдат подавани и до регионалните дирекции по горите, дирекциите на природните паркове и държавните горски и ловни стопанства в запечатан плик, след което ще бъдат препратени до ИАГ.
Идейните проекти ще бъдат оценени от жури от Изпълнителна агенция по горите, Министерство на земеделието и храните и неправителствени организации.
На 9 април, в рамките на Седмица на гората, ще се състои публично обявяване на класираните предложения и награждаване на победителите.