Най-после: Приет е Законът за маслодайната роза

След като през април 2019 година Парламентът гласува на първо четене проекта на Закон за маслодайната роза, на 16 януари 2020 година той вече е окончателно приет. Внасянето на документа за второ четене бе отлагано два пъти. На 15 януари той бе внесен за обсъждане в пленарна зала, а днес Законът за маслодайната роза бе гласуван.

Целта на този закон е да се защити интересът на розопроизводителите и розопреработвателите, както и да се гарантира качеството на българското розово масло.

Насаждения от маслодайна роза ще се създават само от сертифициран посадъчен материал с доказан произход, предвижда Законът. Ще се регламентират и взаимоотношенията между производители и преработватели, чрез сключването на договори за изкупуване на маслодайната роза.

Създава се публичен електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от маслодайна роза.

Предвиждат се и сериозни глоби за нарушителите. От 500 до 1000 лева глоба ще има за производство на розата без вписване в регистъра. От 3000 до 5000 лева е глобата за преработвателите. Глоби ще има и ако продукт се представи за розово масло, а всъщност не е.

Към земеделския министър вече ще има Консултативен съвет по маслодайната роза.