"Безопасна Коледа" проверява коледните играчки и украси

Тази година кампанията „Безопасна Коледа“ на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор отново поставя акцент върху продуктите за коледна украса – електрически светлинни гирлянди и пиротехнически изделия, както и върху детските играчки. Установено е, че независимо от превежданите през последните години кампании за проверка безопасността на пиротехническите изделия, през 2019 г. все още се предлагат в търговската мрежа потенциално опасни продукти. Те са без инструкция с непълни или липсващи предупредителни текстове, свързани с безопасната им употреба.

За първите 10 дни на кампанията „Безопасна Коледа“ са проверени 587 различни продукта в над 300 търговски обекта в страната. Това показват данните на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. За пореден път акцията стартира на 20 ноември и ще продължи до 20 декември 2019 г.

Първоначалните резултати от проверките на гирлянди показват, че в сравнение с данните от 2017 до 2018 г., при настоящата кампания не са открити продукти на пазара без задължителна маркировка за съответствие CE. Въпреки това, все още на пазара се предлагат светлинни гирлянди без инструкции за употреба на български език и продукти, които не отговарят на съществените изисквания за безопасност. Едно от видимите несъответствия, което всеки потребител може да установи сам, е разстоянието от първата лампа до щепсела, което трябва да бъде не по-малко от 1.5 метра, обясняват инспекторите от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Анализът на резултатите от проверките показва още, че се запазва тенденцията на пазара да се продават играчки без инструкция за употреба или с несъответстваща по обем и съдържание на изготвената от производителя, без наименование и адрес на отговорния икономическия оператор. Броят на откритите играчки без наличието на задължителна маркировка за съответствие значително е намалял спрямо данните от 2018 г. Също така не са открити играчки, които да не отговарят на съществените изисквания за безопасност.

При нередности всеки един потребител може да подаде сигнал на дежурния денонощен телефон на ДАМТН – 0700 111 88, както и на сайта на институцията.