Проучване на Агенцията по заетостта показва най-търсените професии у нас Строител-монтажник, оперативен счетоводител, козметик, фризьор и асистент на лекар по дентална медицина са сред най-търсените професии в столицата през тази година, според най-новото проучване на Агенцията по заетостта за потребностите от работна сила.
Работодателите в почти всички области на страната срещат затруднения за намиране на готвачи, продавач-консултанти, шофьори и машинни оператори.
В списъка на най-търсените професии по области за следващата една година преобладават тези, обслужващи преработващата промишленост – шивачи, оператори на машини в текстилната промишленост, заварчици, машинни техници, стругари, работници на металообработващи машини. Работодателите в много области ще имат нужда и от оперативни счетоводители, касиери, строители, професии характерни за сектор хотелиерство и ресторантьорство, като сервитьор-барман, готвач, работник в заведенията за хранене.
При допитването за специалистите с висше образование или професии, изискващи правоспособност, най-много професии са заявили работодателите в големите промишлени области.
Затруднения при намиране на кадрите, посочени, че ще са им нужни следващите 12 месеца, срещат повече от половината работодатели в 22 от всички 28 региони в страната. Най-тежко е положението в област Враца, където 87% от работодателите съобщават за затруднения, като най-често споменаваното е липса на достатъчна квалификация и образование на кандидатите.
Работодатели от 18 области посочват на първо място именно тази причина за затруднение при намирането на персонал. Работодателите от област Габрово, Шумен, Перник и Видин посочват на първо място липсата на мотивация за работа у кандидатите като главна причина за трудния подбор, а тези от област Благоевград, Кърджали, Сливен, Силистра и Русе - липсата на кадри като цяло.