Нагреваемите цигари със съдържание, различно от тютюн, ще поскъпнат от 1 януари 2024 г., тъй като вече ще бъдат облагани с акциз. В момента тези изделия за пушене съдържащи растения, плодове или билкови смеси, вместо тютюн, не са подложени на акцизно облагане.
Предложеният размер на акцизна ставка е аналогичен на групата от нагреваемите тютюневи изделия. Тя ще е 331 лв. за килограм от 1 януари 2024 г., но на следващата година е планирано да се повиши до 380 лв. за килограм, а от 1 януари 2026 г. - до 400 лв. за килограм.
За тези изделия за пушене ще трябва да се поставят бандероли върху потребителската опаковка. Наличните количества от тях в търговската мрежа ще може да бъдат продавани без бандерол до 30 юни 2024 г. Производителите на нагреваеми изделия със съдържание различно от тютюн трябва в едномесечен срок от влизане в сила на акцизната ставка да подадат заявление за издаване на лиценз за управление на данъчен склад, пише в проектозакона.
От догодина ще се повиши акцизът и за всички други цигари и тютюневи изделия. Повишението бе гласувано още миналата година заедно с 4-годишния календар за тютюневите акцизи.
През 2024 г. стандартният акциз за цигарите ще се увеличи до 194 лв. на 1000 къса, при сегашни 185 лв. Това ще доведе до поскъпване им с около 30 стотинки.
От догодина двойно ще се увеличи и акцизът на бирата, която от т. нар. независими малки пивоварни - тези, чието производство не надхвърля 200 000 хектолитра годишно. В момента тяхната бира се облага с по-ниска ставка от продукцията на другите пивоварни. Предлага се от 1 януари 2024 г. с намалената акцизна ставка от 0,75 лв. за 1 хектолитър ще се прилага само за пивото с алкохолно съдържание до 3,5 % vol. При по-висок алкохолен градус ставката ще е 1.50 лв. на хектолитър. От мотивите на МФ излиза, че промяната се прави, за да се прецизира разпоредба по европейската директива за акцизите на алкохолните напитки.