Преките чуждестранни инвестиции у нас са над 1.5 милиарда евро

Преките чужди инвестиции в страната за периода януари-ноември 2022 са в размер на 1.526 млрд. евро, като се увеличават с 69 млн. евро (4.7%) спрямо тези за януари-ноември 2021. Това сочат предварителни данни на БНБ, съобщава сайтът Economy.bg.

През ноември 2022 потокът е положителен в размер на 0.7 млн. евро, при положителен поток от 86.5 млн. евро за ноември 2021.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 22.1 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 19.6 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 11 млн. евро за януари – ноември 2021 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – ноември 2022 г. са от Кипър (375.9 млн. евро), Белгия (222.7 млн. евро) и Австрия (166.6 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Нидерландия (295.3 млн. евро) и Люксембург (42 млн. евро).

Източник: Economy.bg