Около месец ще отнема вече процедурата по изграждането на ВЕИ инсталации за собствено потребление. Поправките в Закона за енергията от възобновяеми източници бяха приети на второ четене от Народното събрание и предвиждат режима за изграждането на такива инсталации да е уведомителен. „Тези промени бяха очаквани отдавна. Въпреки интереса съм изграждането им, процедурата отнемаше близо година. Направените поправки в Закона ще позволят на бизнеса до голяма степен да получи автономност при определянето на енергийните си разходи“, коментира председателят на енергийната комисия Радослав Рибарски.
От улеснената процедура ще могат да се възползват и общините. „В Закона е записано, че това може да направи всеки краен клиент. Основното изискване е връщането на еленергията в мрежата да бъде технически ограничено, за да не създава проблеми на електропреносната мрежа“, допълни Рибарски. Улеснен режим има и за битовите потребители, но при тях става дума за по-малка мощност, уточни председателят на енергийната комисия в парламента. Вече се водят разговори и за следващите законодателни инициативи в сектор „Енергетика“, допълни Радослав Рибарски.