Седем обществени поръчки за избор на изпълнители за поддържане на републиканската пътна мрежа в страната за следващите 18 месеца обяви агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), съобщиха от ведомството. Срокът за подаване на оферти е до 7 септември. Прогнозната им стойност е в размер на 849 456 480 лева без ДДС.
Първият договор е прогнозна стойност за 137 868 800 лева без ДДС за областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София. Втората обществена поръчка е в размер на 79 213 500 лева без ДДС за областите Габрово, Разград, Русе и Силистра. Третият конкурс е за поддръжка на пътищата в областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен и е на стойност 123 046 520 лева без ДДС. Четвъртата обществена поръчка включва републиканските пътища в Североизточен район, който обхваща областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен и е за 94 953 800 лева без ДДС. Петият договор е за поддръжка на пътната мрежа в Югоизточен район и обхваща областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Прогнозната му стойност е 105 497 310 лева без ДДС. Шестата обществена поръчка е на стойност 141 339 050 лева без ДДС и покрива републиканската пътна мрежа в Южен централен район, който обхваща областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и за Хасково. Седмият договор предвижда 167 537 500 лева без ДДС за поддръжката на автомагистралите „Хемус“, „Тракия“, „Марица“ и „Струма“.