Машинен инженер е номер едно сред техническите професии

В машиностроителния сектор най-привлекателна се оказва професията „Машинен инженер“ с 54,64 рейтинг. След нея се нареждат професиите на „Настройчик на машини с ЦПУ“, „Заварчик“, като професията „Стругар“ е със среден рейтинг от 35,44.

Това обяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, цитиран от Economy.bg, на пресконференция по повод приключавне на проект за постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори. Проучени са общо шестнадесет професии от секторите „Машиностроене и металообработване“, „Електротехника и електроника“, „Транспорт и спедиция“ и „Медицина и услуги за красота и здраве“.

„Лекар“ е най-привлекателната професия у нас. Тя заема първо място с рейтинг от 55,46 от общо 16-те проучени професии. А най-малко привлекателната професия в посочените браншове е тази на локомотивния машинист.

При сектор „Електроника и електротехника“ с най-висока оценка от 47,80 е професия „Електроинженер“. На второ място е „Електротехник“ с 38,36 рейтинг. Трети и четвърти са професиите „Техник на електронна техника“ и „Машинен оператор“.

„Локомотивен машинист“ е най-малко харесваната професия от „Транспорт и логистика“ с рейтинг от 26,02. Оценката на „Самолетен пилот“ е 54,64, което я изравнява с машинния инженер, а на „Шофьор на тежкотоварен автомобил“ е 46,54.

Другите професии от „Медицина и услуги за красота и здраве“ са „Акушерка“ и „Медицинска сестра“ със средни рейтинги, а с най-нисък рейтинг н бранша е професията на лаборанта с рейтинг от 33,14.

Според председателя на АИКБ Васил Велев, целта на проекта е да създаде пилотен модел за решаване на един от основните проблеми на пазара на труда през последните 15 години - липсата на квалифицирана работна ръка за ключови за българската икономика сфери.

Преодоляването на дисбаланса между търсенето и предлагането на човешки ресурси със съответната квалификация е една от най-големите и най-трудоемките цели на АИКБ. По думите му, в световната практика досега не е създавана подобна система за отчитане на привлекателността на професиите, нито толкова богат инструментариум за повишаване на привлекателността им, който включва стратегия и план с конкретни мерки, модели за повишаване на привлекателността за всяка от 16-те професии, модул за насърчаване на работната сила и нейната мобилност, както и модел за обективна оценка на производителността на труда. Разработени са още нов модел за договаряне на минимална работна заплата и въвеждане на практиките на колективно договаряне на производителността на труда. Направени са и предложения за въвеждане на менторството и застъпничеството в българското законодателство. Изградена е Информационна система „Рейтинг на професиите”.

От АИКБ считат, че предложенията към Министерство на труда и социалната политика и Министерство на образованието ще бъдат взети под внимание.