Има изключителен глад за техници със средно образование
Има изключителен глад за специалисти със средно техническо образование у нас, призна днес и Бойко Недялков, член на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). По думите му, необходима е държавна политика за подкрепа на професионалното образование в страната и цялостна концепция за подготовка на кадри и отпускане на стипендии.

Анкета на АИКБ е показала, че според младежите специалностите с техническа насоченост не са желани. Причините, смята Недялков, се коренят в необходимостта от повече учене и повече усилия при тези специалности, а и младите хора смятат, че те не са престижни.

Казанлък е един от промишлените градове на България, където необходимостта от специалисти в машиностроенето осезаемо се чувства. Вече месеци наред Бюрото по труда в града на розите обявява над 200 свободни работни места за машинни оператори, шлосери, стругари, работници за сглобяване на детайли, монтажници, шлайфисти, шлосери и други професии, необходими за производствените предприятия.

Потребността от специалисти машиностроители нараства с всеки изминал ден и въпросът с дуалното обучение и съчетаването на учене с практика бяха изведени на дневен ред в Казанлък, като сериозен анжгажимент към развитието на това средно професионално образование заяви „Арсенал” АД.

Очакванията са да се реализира още тази година възможността за откриване на Технически колеж по машиностроене в Казанлък към Техническия университет в София, който да подготвя бакалаври по специалности в сферата на машиностроенето.