Площите с извършена идентификация с Rosa damascena и Rosa alba са 42 300 декара. Общата площ за идентификация е 47 хиляди дка. Това са данните, оповестени от земеделския министър Десислава Танева.

Към 18 юни 2020 година подадените заявления за идентификация на розови насаждения по Закона за розата са 2243. От тях проверени на място са 2009, което представлява 89.6% от заявленията. Трите най-големи области, заети с маслодайна роза в страната, са Пловдив, който е лидер с общо 865 подадени заявления, след нея са Стара Загора с 637 и Пазарджик с 532 заявления.

64 заявления не отговарят на изискванията на Закона и тяхната Rosa damascena и Rosa alba има примеси с други рози.

“Всички розови насаждения, за които бяха подадени информации в медийното пространство за изкореняване, бяха проверени от нашите служби. Те не са нито Rosa damascena, нито Rosa alba, а са сръбски и други сортови примеси, които няма да попаднат в обхвата на подкрепата за сектора, която в момента е в процедура”, подчерта Танева.

Розопроизводството е едно от най-уязвимите производства в аграрния сектор в момента. Производителите на рози ще бъдат подпомогнати от новата мярка COVID-19, която предстои да се програмира по Програмата за развитие на селските райони, след като Европарламентът окончателно промени регламента, който позволява това. Очаква се това да стане на 19 юни 2020 г.

Министърът припомни, че изискване по европейския регламент е възможната подкрепа и възможното кандидатстване да бъде само за регистрирани земеделски стопани.

Компенсаторната подкрепа заради COVID-19 за земеделски стопани е с таван от 7000 евро и тя ще обслужи малки и средни регистрирани земеделски стопани.

Относно контрола на розовото масло, в разговори на земеделското министерство с браншови организации има предложения и идеи за това как да се осъществи входния контрол така, че да да се гарантира качеството на розовото масло, за да няма на пазара оператори, които могат да провокират сваляне на цената заради по-ниското качество.