Екотакса за текстилните продукти се въвежда от началото на следващата година От 1 януари 2025 г. във всички страни-членки на ЕС се въвеждат задължително разделно събиране на текстилен отпадък и екотакса за производителите на текстил. Сирма Желева, изп. директор на Българската асоциация „Кръгов текстил“ припомни, че Стара Загора е първата община в България, въвела разделното събиране на текстилен отпадък и допълни, че у нас законодателството все още не е изчистено, за да изпълни страната този ангажимент.
Екотаксата се въвежда за всеки текстилен продукт, който се предлага на пазара и нейната цел е да покрие разходите по разделното събиране на текстила и преработването му.
Текстилната индустрия е една от най-големите глобални замърсители и Еврокомисията все по-сериозно работи срещу замърсяването на сектора. В Европа този сектор заема 5-то място по генериране на въглеродни емисии, а в глобален мащаб е отговорен за 8-10% от емисиите.
У нас годишно се генерират 100 000 тона текстилни отпадъци, въпреки че не сме сред големите производители.
По думите на изпълнителния директор на Българската асоциация „Кръгов текстил“ в България има добри практики на в тази област. Само за 3 години са спестени над 1,7 млн тона въглеродни емисии. Секторът успява да запази качеството и повторно да преработва текстилния отпадък.
Интересен факт е, че парниковите емисии, генерирани от текстилната индустрия са повече от емисиите на секторите авиация, морски транспорт и железопътен транспорт, подчерта Сирма Желева.