От миналата седмица започна ремонтът на Хирургичното отделение в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“. „Направена е организация, работата на медицинските екипи да протича безпроблемно. Ремонтира се един от секторите, като операционната и ортопедията работят нормално, има достатъчно свободни легла за пациентите“, сподели д-р Кети Маналова, управител на казанлъшката болница.
Последователно всички болнични стаи, манипулационната и санитарни възли в двата сектора ще бъдат изцяло реновирани, предвижда се и обособяването на ВИП-стая. След проведен конкурс по Закона за обществените поръчки е избрана фирмата-изпълнител – „Несстрой“ ЕООД. Очаква се строително-ремонтните дейности да приключат до края на ноември. През юни в Общинския съвет бяха гласувани 290 000 лева за извършването на реновирането на Хирургията, с което ще се осигурят много по-добри условия както за пациентите, така и за работещите в отделението екипи.