Закриват ТЕЛК и въвеждат нови правила за пенсиите?
В края на тази година трябва да изчезнат досегашните ТЕЛК-ове и те да бъдат заменени с две отделни комисии- здравна и трудова. Всички детайли около бъдещата промяна трябва да са изчистени до средата на годината и преди лятната ваканция на Народното събрание необходимите законодателни промени трябва да са внесени за гласуване, така че да бъдат приети до края на годината и да влязат в сила от 2017 г. До дни министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин трябва да представи своята цялостна концепция по въпроса.

Намерението за промени по отношение на инвалидните пенсии и в ТЕЛК-овете е от близо две години насам. По различни причини до момента законотворци и държавници не успяха да се споразумеят за това и отлагаха важния въпрос за по-спокойни дни. Сега обаче това се налага и заради все по-тревожно растящия брой на инвалидните пенсии и сумите, които се изплащат по тях. Над 400 хиляди души в момента в страната получават такива пенсии. Друга цел на промяната е да се парират и различните видове злоупотреби със средства в тази посока.
С първоначалния вариант на реформата в този сектор вече са запознати различни браншови организации и синдикатите. През изминалата седмица бъдещата реформа в този сектор е дискутирана на форум с участието на представители на КНСБ и на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/.

С цел да се улесни законодателната работа и постигне консенсус между заинтересованите страни, в хода на изготвянето на правилата за реформата в този сектор, специална работна група от представители на различни институции и организации с отношение по проблема, трябва да изготви правилата, по които ще се определя степента на увреждане и съответно степента на работоспособност на даден работник или служител.

Според данните на НОИ от 2000 година насам тенденцията е сериозно да расте броят на отпусканите инвалидни пенсии у нас. В края на 2015 година над 400 хил. души в България получават над 900 хил. инвалидни пенсии. Голяма част от тях получават и допълнителни социални пенсии за инвалидност и поради това броят на пенсиите, надвишава хората, които ги получават, показват данните. За това бюджетът на НОИ е платил близо 1.7 млрд. лв., като за последните 15 години разходът за това е нараснал над 5 пъти, според информация, публикувана в електронното издание на capital.


Само за "Арсенал" към днешна дата работниците и служители с ТЕЛК решения са 845, съобщи д-р Мехмед Мехмедов, експерт по трудова медицина във фирмата. Колко от тях обаче получават пенсии за инвалидност, не може да е каже, заради различния процент инвалидност и условията на отпускането на тези пенсии.
Ето и част от вече известните и оповестени намерения за промени в областта на ТЕЛК-овете и отпускането на пенсии за различна степен на инвалидност, на база различни публикации през седмицата:
След влизането в сила на промените, за да се получи подобен род обезщетение, ще са нужни:
1.Здравна експертиза
Тя трябва да се прави на базата на изработен от Световната здравна организация Класификатор на заболяванията. Тези стандарти би трябвало да станат единни и да се спазват от всички лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, а контролът върху това ще бъде вменен на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).Такова е становището на Министреството на здравеопазването по въпроса. Епикризата ще служи като първо решение. Важна промяна е и наемерението да отпадне практиката хора с невъзстановимо увреждане (ампутиран крайник, например) да се явяват през определено време пред ТЕЛК. Факт, окйто сериозно затруднява на етапа болните .Всички лекари, които ще се занимават с освидетелстването, ще трябва да имат определен стаж и опит по специалността.
Освен това Министерството на здравеопазването ще определя конкретен брой болници, които ще издават медицински експертизи.
Това, според експерти на здравното министерство се налага, за да се гарантират качеството и достоверността на първичната медицинска документация и възможностите за контрол на разходваните средства от страна на Здравната каса. За да се намалят корупционните практики и да се повиши качеството, промените предвиждат да отпадне ограничението лекарите от досегашните ТЕЛК-ове да могат да работят в новите комисии, както и по специалността си в лечебно заведение.
2. Трудова експертиза
След като първата комисия е определила процент на степен на увреждане по документи, трудовата комисия трябва да определи до каква степен човекът е трудоспособен. Препоръката в тази посака на представителите на представителите на Асоциацията на индустриалния капитал в България е, тя да се прави, като се сравнява спрямо проявлението на заболяването при хората на подобна възраст, а не прямо младите хора.
Предлагат се също и три нива на работоспособност.
-Да не се получава инвалидна пенсия, ако човек има остатъчна работоспособност, която му позволява да се труди поне 6 часа на ден.
- Да получава половин инвалидна пенсия, ако може да работи до 3 часа на ден.
-Да се получава някакъв размер на обезщетение, ако работникът с увреждане може да се труди между 4 и 5 часа на ден.

Има и други дискусионни варианти- за отнемане на инвалидната пенсия, ако в един момент получаващите я решат да се върнат на работа. При положение, че увреждането е довело до намаляване на заплатата им, то работещите трябва да бъдат компенсирани по някакъв начин.
Представителите на Министерството на труда и социалната политика са изказали категоричното си становище, че предвижданите промени по отношение отпускането на пенсиите за различна степен на инвалидност, на база бъдещата промяна по отношение ан ТЕЛК-овете, не би трябвало да отнемат права на хората, които вече получават инвалидна пенсия.

Материалът е от новия брой на вестник "Трибуна Арсенал"