За розите: скоро може и закон.  Сега само проект


Месец преди поредната кампания за розобер, Правителството одобри проект на Закон за маслодайната роза.

Целта е да се създаде единна национална регламентация за производство и преработка на маслодайна роза, която да гарантира качеството на българското розово масло. Необходимостта от създаването на закона идва от факта, че до този момент не съществува правна рамка, с която да се регулира производството и преработването на рози.
Земеделските стопани ще отглеждат насаждения само от сертифициран посадъчен материал. Ще се регламентират взаимоотношенията между производители и преработватели, чрез сключването на договори за изкупуване на цвят от маслодайна роза.


Приемането на закона се налага поради настъпилите през последните години процеси на масово създаване на насаждения от маслодайна роза с неясен и разнороден сортов състав, различни стопански качества и свръхпроизводство на розовия цвят.

Заради свръх производство миналата година масово розопоризводители недоволстваха от ниските изкупни цени на суровината, като на много места се стигна до розови блокади, където производителите на розов цвят изхвърляха своята продукция на улицата.

Докато проектът на закон за розата е на бюрата на министрите, то в розовата долина започна записавнеот за розобер 2019. масово кооперации и крупни розопроизводители търсят розоберачи. Без договорки за цени на набран килограм цвят.

От 19 годони на практика се говори ипише закон за маслодайната роза, но такъв де юре няма.

С днешното решение на правителството това може и да се промени.

Последната дума ще е на Парламента.