Язовирите на територията на област Стара Загора са в добро техническо състояние. Те имат достатъчно свободен обем, който да поеме възможни дъждовни води през настоящия летен сезон. Относно безопасната техническа експлоатация на тези водни съоръжения, най-много са предписанията за почистване на водните и въздушните откоси на язовирните стени от храстовидна и дървесна растителност.

От началото на 2018 г. инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са извършили 117 проверки на язовири, намиращи се на територията на Старозагорска област, като 47 са били самостоятелни, а 72 са били съвместни с експертите от Комисията за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях към Областна администрация. Направените предписания са 106, голям брой от които са по техническата документация на водните обекти.

Това стана ясно по време на работна среща между областния управител Гергана Микова, председателя на ДАМТН Петър Горновски, заместник-председателя на агенцията ген. Кирил Войнов, главния секретар на агенцията Николай Николов, и главния инспектор към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Весела Василева, информира пресцентърът на Областна администрация.

На срещата ръководството на Държавната агенция е представило приетите промени в Закона за водите, касаещи категоризацията на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители. Акцентирано беше и върху възможността за прехвърлянето на общинските язовири към новосъздаденото държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Създаването на това предприятие ще облекчи в голяма степен местните власти при поддържане на язовирите или грижата на държавата по отношение на тези водни обекти, за които има затруднения по поддръжката на техническото им състояние и безопасната експлоатация.