Община Мъглиж стартира първи етап на интегриран проект „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води на град Мъглиж и село Тулово“, съобщи кметът на общината д-р Душо Гавазов.
Проектът включва изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, довеждащи колектори с дължина от 4,2 километра, водопроводна и канализационна мрежа за населените места Мъглиж и Тулово“. Според кметът това е „един от най-мащабните проекти в историята на Мъглиж“. Стойността му е близо 5,5 млн. лева, а общата продължителност за извършаване на дейностите е шест месеца.
От думите на кмета стана ясно, че подписването на договора между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Община Мъглиж се е забавило с няколко месеца. „За тези 3-4 месеца наблюдаваме сериозна инфлация и повишаване на част от строителните материали по искане на изпълнителя през следващата седмица обектът е възможно да бъде спрян с Акт 10. Целта ще бъде да бъде поискано от управляващия орган индексиране на цените“, поясни Душо Гавазов“.
Той е категоричен, че след това ще се търси финансиране на проект за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа за Тулово и за Мъглиж.