Търсят се 51 учители


51 свободни работни места за учители обяви днес Бюрото по труда в Казанлък. Най-голям брой вакантни места има в детските градини. Там се търсят 10 учители плюс още 3 музикални преподаватели за малчуганите в детските заведения. Незаети позиции има за учители по български език и литература, по английски и испански езици, по история, география, философия, физика, математика, информационни технологии, икономика, музика, изобразително изкуство и други. Сред най-търсените са и учителите в начален етап и възпитатели.

Традиционно висок остава броят на свободните работни позиции за работа в машиносjроителни предприятия – търсят се общо 67 машинни оператори за различни видове дейност, 35 работници за сглобяване на детайли, както и фрезисти, стругари, шлосери, монтьори, заварчици, монтажници. Продължава набирането на работници за консервна фабрика, шофьори на товарни автомобили, камериерки.

За хора с висше образование позициите не са много - търсят се финансов контрольор, програмист, началник-производство, инженер-рекламации, началник-участък, ВиК-специалист, социален работник, психолог, медицинска сестра, двама служители в сферата на туризма - информация за пътувания и администратор с английски език.


Към днешна дата общият брой на свободните работни места заедно с вакантните позиции за учители, обявени за регион Казанлък, достига 300.