Три са профилите на потенциално опасните лица, които могат да представляват заплаха за сигурността., според разработка на ДАНС. Специални брошури, които ще бъдат изработени в най-скоро време, ще запознават населението с възможните опасности от терористични актове и как да се реагира в опасни ситуации. Това е било съобщено по време на среща днес в Областната управа в Стара Загора между представители на институциите по сигурността от областта, на общините и на лицензирани частни охранителни фирми.

На срещата са отчетени мерките, които общините са взели и продължават да взимат по утвърдените планове за защита при терористични действия на гражданите, стратегическите обекти и на обектите от критичната инфраструктура.

По време на срещата зам. областният управител Маноил Манев е споделил идея за създаване на мониторинг центрове в по-големите общини, в които в един и същи момент да има възможност онлайн да се наблюдават записите от всички видеокамери на територията на общината. Напревено е било и предложение с наредби на общините да се задължат заведенията с удължено работно време да бъдат оборудвани с постоянно видеонаблюдение.
Обсъждан е бил и вариант за осигуряване на 24-часово полицейско наблюдение на магистралите на територията на Старозагорска област.
Направените предложения и набелязаните допълнителни мерки ще се обсъждат на следващото заседание.