С повече от 50 хил. души се е стопило населението на страната за година. Това показват данните в отчета за изпълнението на стратегията за демографско развитие, който беше приет от правителството.

По данни на НСИ към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз.

В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

Най-значимата демографска тенденция в развитието на населението е процесът на застаряване.

В края на 2017 г. гражданите в страната, на 65 и повече навършени години са 1 481 908, или 21.0% от населението на България.

Процентът на хората над тази възраст продължава да се увеличава всяка година, като за последните 16 години, броят на хората над 65 години у нас са нараснали с 4,1%

Само за година средната родължителност на живота у нас се е увеличила с 1 месец и два дни., става ясно още от приетия документ.

По отношение на стандарта и качеството на живот на населението се наблюдават позитивни промени. През миналата година годишният общ доход средно на лице от домакинство е бил 5 586 лв. Той еповече с 8 проценвта от предходната година и над един иполовина пъти по-висок от годишния доход преди десетилетие.

В сравнение с парите, с които разполага българинът, продължава тенденцията на намаяване на раждаемостта. Само за година броят на новородените е по- малък с 1 029 деца. Паралелно с това се увеличава средната възраст на жените при раждане на първо дете с месец- през миналата година средно българката е раждала за първи път на 27 години и един месец, срещу 27 години през 2016. Средно българката ражда по 1,56 деца, което е повече от преди 15 години, когато средния борй живородени деца на една българска са били 1,2..

Статистиката отчита намаление на детската смъртност. През 2017 г. в страната са починали 408 деца на възраст до една година. Това е най-ниската регистрирана в страната стойност за последните 17 години.