На 2 юли 2019 г. от 11.00 часа Дирекция “Бюро по труда” – Казанлък, организира специализирана трудова борса в сферата на образованието, която ще се проведе в залата на Младежки дом - Казанлък.

С организирането на такава среща Бюрото по труда си поставя за цел да посредничи пряко на двете страни, търсещи и предлагащи работа. Предвид увеличеното през последните години търсене на кадри за професията учител, трудовата борса предоставя възможност за пряко договаряне между работодатели и хората, които търсят работа.

На събитието са поканени да присъстват директори на образователни институции от общините Казанлък, Мъглиж, Павел баня, Гурково, Николаево и лица, регистрирани в казанлъшкото Бюро по труда.

Трудовата борса е отворена и за участие на лица, които не са регистрирани в Бюрото, но желаят да се срещнат с представителите на образователните институции.