Синдикалисти искат  визия за секторите- гръбнак на българската икономика


Предложение за пакет от мерки за компенсиране на индустриалните сектори изпратиха до премиера и министрите на труда и социалната политка, на финасите и до президента на КТ „Подкрепа“ членовете на Индустриалните федерации на КТ “Подкрепа” .


В предложенията си синдикалистите настояват да се регламентират специални мерки за справяне с кризата, след прекратяване на извънредното положение.
Тези мерки да обхващат основно предприятия от индустриалните сектори, където възстановяването на предприятията от индустрията ще продължи с месеци, а може би и година, тъй като са почти 100 процента експортно ориентирани, пишат в писмото- декларация синдикалистите.
От индустриалните федерации към синдикат „Подкрепа“ предлагат на работниците и служителите от засегнатите от кризата предприятия, които работят в условията на непълно работно време, да се изплащат компенсации, осигуряващи допълване на осигурителния доход до размера, дължим при пълно работно време.
За целта на правителството се предлага и специална схема за компенсиране, в зависимост от осигурителния доход: допълване на 100% на осигурителния доход, когато същия е до 800 лв.; 80% - при осигурителен доход до 1500 лв. и 60% при осигурителен доход до 2500 лв. Компенсациите да бъдат изплащани от фонд „Безработица” директно на работниците и служителите в посочена от тях сметка, а не чрез работодателите.


От Индустриалните федерации настояват на работниците и служителите от засегнатите от кризата предприятия, които са в неплатен отпуск, да се изплаща компенсация за дните в неплатен отпуск. Компенсацията да се изчислява и изплаща пропорционално на дните в неплатен отпуск, на база на минималната работна заплата за страната. Това плащане също да се извършва директно към работниците и служителите, въз основа на подадена от работодателя информация.

Въвеждане на необлагаем минимум, в размер на минималната работна заплата и гарантиране на по-бързи транспортни коридори с държавите от ЕС, САЩ и други държави, с които индустриалните предприятия имат договорни отношения, искат още от синдиката.

От там насотяват и за облекчена процедура, която да се реализира след отмяна на извънредното положение, включваща финансово подпомагане наемането на работници и служители, регистрирани като безработни лица и поне 6 месеца на най-малко 60% от възнагражденията и дължимите върху тези средства осигурителни плащания да са за сметка на работодателя.


Синдикалистите от „Подкрепа“ искат и схема за финансово подпомагане на бизнеса, обвързана със създаването на заетост, при която на всеки работодател от индустриалния сектор, наел не по-малко от 20 безработни лица, да се осигури поемане на лихвите по инвестиционни кредити, за сметка на държавния бюджет.
Насояощите предложения на Индустриалните федерации към КТ
„Подкрепа“ са продължение на изпратената в края на март Декларация до министър-председателя и до министъра на труда и социалната политика, в която се настояваше за пакет от мерки за компенсиране на индустриалните сектори.

От Индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ са категорични, че на българските работници и икономика е нужен цялостен социално-икономически пакет и визия за справяне с последствията върху секторите, които са гръбнак на българското стопанство.

Предложенията за пакет от мерки са подписани от председателите на федерациите: СФММ, СМФ, НФ „Металургия“, ФЛП, НФ „Химия“, НФ „Енергетика", Федерация атомна енергетика на КТ „Подкрепа“.


Пълният текст на документа може да видите тук:


http://podkrepa.org/news/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80/?fbclid=IwAR1Qs8wt6Ut5vlAcw_lsaoIo4qLISOOT0bXLszdtCVdoy1_g9MPNSGY1ntU