След постъпил сигнал за завишени концентрации на формалдехид край село Копринка, РИОСВ – Стара Загора провежда подробен анализ на данните, за вида и калибровката на апаратурата, както и проверка на достоверността на цитираните резултати. Изпратени са запитвания до фирмата – доставчик и до Община Казанлък, в качеството ѝ на собственик на апаратура.
Според РИОСВ - Стара Загора при четенето на данните от сензора до яз. Копринка прави впечатление, че драстично високите стойности са отчетени само в първите дни на визуализирания период, а именно 9 март, като най-високата стойност е регистрирана на 11-ти. Тези стойности, особено тази от 11 март значително се различават от стойностите регистрирани след 15 март, като разликата е между 29 119 микрограма/куб.м. и 65 микрограма/куб.м. Към момента информацията сочи, че високите стойности от първите дни са регистрирани, преди апаратурата да бъде въведена в нормална експлоатация, се казва още в официалното съобщение на инспекцията. На това се дължи и драстичната разлика със стойностите от следващите дни.
РИОСВ- Стара Загора потвърждават, че след изясняване на случая, ще представят резултатите публично и апелират всички да се отнасят отговорно към ситуацията и да се въздържат от научно и нормативно необосновани твърдения и всяване на паника сред населението.