Според инвестиционната програма на Община Казанлък предстои ремонт на четвъртокласните общински пътища, като определените за това средства са 250 000 лева, с ДДС. Общинска комисия е определила за преасфалтиране - 4460 квадратни метра по пътя Крън-Хаджидимитрово-Шейново-Ясеново и 2500 квадратни метра по трасето Бузовград-Горно Черковище. Ремонтът ще бъде извършен от старозагорската пътностроителна компания „Ес Би ЕС“, с която Общината има сключен договор.
Тези планове трябва да бъдат одобрени и на заседанието на Общинския съвет в Казанлък, от 25 април.