Проект “Дете - да  споделим с вашето семейство” проведе първата си Кръгла маса в Казанлък

Казанлък бе домакин на Кръгла маса по проблемите на отглеждането на деца с увреждания. Участниците във форума дискутираха по въпроси, свързани с отглеждането на деца с увреждания, раждането на второ дете в семейство на дете с увреждане и възпитанието на деца, чието братче или сестриче е с увреждане. Кръглата маса е част от проекта “Дете - да споделим с вашето семейство”, който реализира Фондация „Деца с проблеми в развитието„. Организаторите обясниха, че целта на кръглата маса е да предизвика обществен дебат, да обърне внимание върху въпроси, които остават в страни и не са повдигани, свързани с децата с увреждания.“ Последните години се правят доста неща и от институции, и от неправителствени организации, но въпросите които ние искаме да поставим не са повдигани до сега на такова обществено ниво. Става дума за подкрепа към семействата в които има дете с увреждания, подкрепа за отглеждане на второ дете в това семейство. При което да се търси много балансиран подход в отглеждането на децата в такова семейство. Често пъти здравите деца има опасност да бъдат неглижирани както от родителите си, които са фиксирани върху детето с увреждане, така и от институции“, коментира Анита Кънчева от Фондация „ Деца с проблеми в развитието“. Кънчева поясни още, че проблемът е актуален за България, тъй като преди 15 години децата с увреждания се отглеждаха все още в институции. Самият процес на деинституционализация, израстването на обществото като цяло и желанието на родителите сами да се грижат за децата си с увреждания, поставя обществото ни пред други измерения. Децата с увреждания се отглеждат вече в семейна среда, което изисква нови мерки и нов подход изобщо към семейството. „ Подобни кръгли маси могат да бъдат полезни за родителите, за институциите, за неправителствените организации“, добави Кънчева.
Освен кръглите маси, по проекта е създаден сайт, където може да бъде намерена информация по темата. От Фондация „ Деца с проблеми в развитието“ възнамеряват да създадат и една общност от родители, които да реализират контакти помежду си и да си бъдат в помощ. Проектът приключва през месец март 2016 година. Но Фондация „ Деца с проблеми в развитието“ ще продължи да работи по темата – ще бъдат създадени материали, които да бъдат в помощ на родителите, анализ и предложения, касаещи подкрепата на такива семейства ще бъдат отправени към държавните институции.
Кръглата маса в Казанлък е първа по проекта “Дете - да споделим с вашето семейство“. Предстоят още две – във Варна и в София. „ Искахме да видим как се случват нещата на различни нива – в малката община като Казанлък, в един областен град като Варна и в София, където се надяваме да привлечем малко повече интерес от страна на държавните институции“, каза Анита Кънчева.