Пътят Тулово - Мъглиж е отворен за движение на МПС-та от 13 часа на първи март, съобщиха от Община Мъглиж. Той бе затворен от 22 февруари, заради приемане на Строително-монтажни работи от Държавна приемателна комисия на строеж "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж". Първоначално бе обявено, че транспортната отсечка ще бъде затворена до трети март. Дотогава се предвиждаше да се направят проби по проходимостта на изградения довеждащ колектор, регулиране на канализационните шахти и изпробване на осветлението на новоизградената пешеходна алея.