Запазва се нивото на местните данъци и такси за 2016 година на нивото от 2015 година. Това бе съобщено по време на общественото обсъждане на проекта за Бюджет 2016 на община Казанлък. През новата финансова година акцен ще останат благоустройството на различни квартали и населени места. За целта ще се залага на привличането на външни средства за тяхното финансиране.

42 млн. 583 хиляди 683 лева е проекто- бюджета на общината за новата финансова година, като повечето са от държавни приходи. Близо 20 млн. са предвижданията за местните приходи. От тях според плановете на администрацията, близо 5 млн. лева трябва да бъдат събрани от данъци. Милион и половина лева общината е планира за капиталови разходи в сферата на образованието, като половината от тях ще са съфинансиране от Националния дарителски еко фонд. Предвиждат се ремонти на две училища в града и в някои от населените места на общината. Над 2,5 млн. лева ще са парите за хранене в детските градини и ясли.


През новата финансова година проектът за бюджет на община Казанлък предвижда като вноски по взети различни кредити да се изплатят близо 4 млн. лева. 369 508 лева са само лихвите, които трябва да ес платят по тях. В същото време от общината ще трябва да събират свои просрочени вземания от такси, глоби и други налози в размер на близо 500 хиляди лева.
Главният финансист на Община Казанлък Радостина Люцканова определи проекта за бюджет на община Казанлък за следващата година като „балансиран, запазващ финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове“.


На свой ред малцината присъствали граждани на обсъждането на бюджета за новата година поискаха конкретни намеси от страна на общината за асфалтиране на улици, облагородяване на пространства и отводняване на отделни райони. Представителите на двата синдиката -КТ "Подкрепа" и КНСБ поискаха увеличение на средствата за свои членове и цели звена и изпълнение на предишни договорености, работещи в общинските структури.