Нови инициативи на "Жените на Казанлък" Сдружение “Жените на Казанлък“ започва нови инициативи, насочени към нежната половина от жителите на града и общината. Това са четири ежемесечни срещи с тренингова насоченост, които ще стартират през м.септември 2022 г. Предвидените обучителни срещи са обособени в четири различни теми:
„Себеусъвършенстване“ /Как да бъдем по-успешни / - м. септември;
„Баланс и хрмония“ /Да се справим успешно със стреса/ - м. октомври;
„Общуването и ние“ /Хармонични партньорски отношения/ - м.ноември;
„Мама клуб /Успешният родител – мит или реалност/- м. декември.
Инициативите са насочени към всички жени, които искат да променят живота си, да бъдат по-успешни и удовлетворени, да имат хармонични отношения в семейството, в работата и с приятелите. В рамките на два часа, в подкрепяща среда и групова атмосфера, чрез различни психологически методи и похвати участниците ще усвоят и усъвършенстват знания, ще преоткрият себе си и собствения си вътрешен мир.
За записване и допълнителна информация: www.jenite.com; e-mail: jeni_kazanlak@abv.bg; тел. 0893424797; 0893312144. Записването ще продължи до 31 август 2022 г.