Над 39 000 деца и ученици, или колкото 2/3 от випуска на първокласниците т.г., са напуснали образователната ни система, тъй като са заминали със семействата си в чужбина. Общо отпадналите от училище и детска градина пък са 53 000 души. Това показват данни на Министерството на образованието и науката към края на ноември, миналата година
От началото на функциониране на Механизма за връщане и задържане на децата в училище, до споменатия ноември, екипите за обхват са върнали в училище или градина или са записали за първи път общо 83 458 ученици. Не всички от тях обаче са задържани и до днес.
По-детайлно данните за последната учебна година изглеждат по следния начин. Върнатите и задържани деца и ученици в системата до началото на втория срок на учебната 2021/22 г. са 11 544, от които 4599 са новобхванатите (от 6 до 16 г.), 6945 - върнатите след отпадане. През настоящата учебна година са записани и задържани 10 180 деца и ученици, които през втория срок на 2021/22 не са били в образователната система. От тях 5-годишните са 5036, 6-годишните - 1752, а учениците в задължителна училищна възраст - 3392. Необхванатите деца и ученици, които никога преди не са били записвани на детска градина или училище, а са записани благодарение на екипите за обхват, са 7270.
Към ноември отпадналите деца и ученици в задължителна училищна възраст са 53 464, включително 1312 деца на 5 години, които през 2021/22 г. са посещавали детска градина, но не са записани в подготвителна група през настоящата учебна година. За 39 653 от отпадналите деца и ученици екипите са получили сведения, че семействата са заминали в чужбина и поради тази причина те са отпаднали от образователната система. За същия референтен период - септември-ноември 2021 г. - броят на отпадналите е по-висок - 57 287 души, броят на незаписаните в подготвителна група 5-годишни е 1389, а на отпадналите поради заминаване в чужбина - 42 273.
Голяма част от отпадналите от системата подрастващи попадат в графите „по семейни причини“ и заради „нежелание за учение“, включващи ранни бракове, бедност и други. Такива данни поддържаше Националният статистически институт до преди година, а сега броят им е около 14 000 души. До тогава НСИ събираше данни директно от училищата, но от година насам институтът получава образователните данни от просветното министерство, което поддържа специален регистър.