Областният екип по приемна грижа набира кандидати за приемни родители от партньорските общини в област Стара Загора, която е включена в проект „Приеми ме 2015”. Проектът се развива на областно ниво, като от Старозагорска област участват общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Мъглиж, Павел Баня и Раднево.

51 са утвърдените професионални приемни семейства в областта, като от тях 21 семейства са в община Стара Загора, 14 - в община Казанлък, в община Чирпан те са 11, в община Мъглиж – 3 приемни семейства и по едно професионално приемно семейство има в общините Павел баня и Раднево.

При набирането на кандидатите с приоритет са тези, които искат да се грижат за дете във възрастовата група 0 – 3 години. До четири месеца продължава проучването и оценката на възможностите на желаещите да предоставят социалната услуга „Приемна грижа“. Всички професионални приемни семейства са финансово обезпечени в периода, в който полагат грижи за приемно дете.

Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация може да се обърне към Областния екип по приемна грижа в Стара Загора, както и в Казанлък на ул. „Войнишка“ 25.