На 25 май в Центъра за претенция насилието над жени в Казанлък сдружение „Жените на Казанлък“ проведе среща - дискусия на тема „Кръстопът на надеждата“ – трудният избор на вземане на решение да потърсиш помощ при домашно насилие. Събитието е по програма „Мисия възможна“, с финансовата подкрепа на Български фонд за жените.
Ралица Митева - психолог на сдружението представи с различни аспекти и приложими на практика способи за разпознаване и реагиране при домашно насилие.
Бяха разгледани въпроси, свързани с домашно насилие, какви са мерките за защита, къде да потърсят защита жертвите на насилие, как да разпознаем жертвата на домашно насилие, какви са различните форми на насилие?
Дискутирани бяха стереотипите в обществото водещи често до домашно насилие от различно естество, бяха развенчани митове за насилието над жените, които често пречат на жертвите да осъзнаят, че са жертви и да потърсят и получат адекватна помощ и закрила.
Целта на срещата бе по-добра осведоменост на обществото и промяна на нагласите, разпознаваемост на проблемите, свързани с домашното насилие, насилието основано на пола, дискриминацията и равенството между половете.
След приключване на дискусията, присъстващите отбелязаха две годишнината от откриването на Центъра за превенция на насилието, подкрепа, съдействие и обучение. Те си пожелаха заедно да продължават да надигат своя глас в защита правата на жените. „ Да отвоюваме онова място за жената в нашето общество, което ще ни възнагради със самочувствие и ни даде основание да се чувстваме равноправни и уважавани. Заедно можем! – заяви Стела Кехайова – председател на сдружението.