Дионис стана първи, след него се наредиха Пандора, Орфей и Олимпия. Такъв е резултатът от Литературната олимпиада, която се проведе днес в Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” между четирите ученически отбора "Дионис", "Пандора", "Орфей" и "Олимпия". С нея преподавателите по български език и литература Красимира Чорбаджийска и Стефанка Илиева и техните ученици от 8-те класове приключиха учебната програма в раздел „Античност”.

За да се провери наученото през първите три месеца на тази учебна година, да останат хубави спомени и най-вече - трайни знания от античната литература, двете учителки бяха избрали нетрадиционен начин да провокират интереса на учениците. Състезанието "Литературна олимпиада" между отборите на четирите паралелки и играта с публиката преминаха при голям интерес. Митични герои, божества, реплики от древногръцки произведения бяха сред загадките, които трябваше да решават осмокласниците. Познаване на материята, бързина и съобразителност проявиха всички състезатели, както и техни съученици.

Всички, отговорили правилно на въпросите, получиха сладкиши. Журито бе безпристрастно и отреди отбора на 8 г клас, чийто ментор се бе превъплътил в бог Дионис, да спечели първото място с най-много точки, следван от 8 а - под покровителството на митичната Пандора, 8 б – подкрепян от древния певец Орфей и 8 г – от Олимпия.

В духа на олимпийските игри, състезанието започна със запалване на огъня, този път символ на знанието, и завърши със снимки за спомен.