Районната избирателна комисия (РИК) в Стара Загора публикува списък на определените секционни комисии, в които могат да гласуват хора със затруднения при придвижването си или със зрителни увреждания.
В Казанлък те са четири - в ДГ 2, ДГ 11, ДГ 22 и Основно училище „Чудомир“. При необходимост хората с физически увреждания могат да дадат заявка за транспорт на телефон 0431/98248 в Центъра за административно обслужване в Община Казанлък.
От РИК информират, че обученията на членовете на секционните избирателни комисии в общината ще се проведат на 25 септември, в сградата на Военния клуб.