Българската Народна банка (БНБ) пуска в обращение от 25 септември златна възпоменателна монета, посветена на 100-годишнината от създаването на Богословския факултет, съобщават от Централната банка на страницата си в интернет.
Цената на монетата при пускане в обращение е 1470 лева. Номиналната стойност на монетата е 100 лв. и тя е в тираж 4000 броя.
На лицевата страна на монетата са изобразени емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, в матиран сектор под нея са изписани номиналната стойност „100 лева“ и годината на емисията „2023“, а околовръст горе – „Българска Народна банка“.
На обратната страна на монетата е изобразена сградата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а под нея е изписана годината „1923“. Околовръст има надписи- отгоре „Богословски факултет“, а отдолу върху лента – „100 години“.
Автор на художествения проект e Светлин Балездров.
Монетата ще се продава в БНБ – на две каси в София, пл. "Княз Александър I" 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев" 10.
Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, обясняват от Централната банка.
За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на възпоменателната монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети няма да се продават на лица, които не са навършили 18 години.
До края на работния ден на 25 септември новата монета ще бъде предоставена от БНБ на търговските банки партньори, за продажба в техните офиси и клонове. Това е петата възпоменателна монета, която БНБ пуска през тази година: първата беше посветени на 175 години от рождението на Христо Ботев, втората - 200 години от рождението на Найден Геров, третата - 100 години от основаването на Българския олимпийски комитет и четвъртата - 125 години от рождението на Димитър Талев, показва справка на сайта на БНБ.