БЛС и НЗОК договориха ново увеличение на клиничните пътеки След преговори между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българският лекарски съюз (БЛС) бе подписан анекс към действащия Националния рамков договор. Това бе обявено на брифинг след съвместно заседание между УС на БЛС и НС на Касата, свикано по инициатива на служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев.
С документа се регламентира увеличение на цените на клиничните пътеки в болнична помощ с 8%, а в медико-диагностичната дейност с 18%. То влиза в сила от 1 септември и ще бъде устойчиво и за следващата година.
"С подписването на анекса средствата ще бъдат разпределени по най-прозрачния начин, така че лечебните заведения да получат съответните заплащания. В анекса се описва корекцията на цените на клиничните пътеки, начинът на разпределение на остатъчните средства, прие се методиката за разпределение на излишъка към края на годината, предложена от БЛС, и мисля, че всички страни са удовлетворени", заяви министър Меджидиев.
"Това, което направихме днес, е да приключим успешно финансовата година. Най-важното е, че медиците ще получат парите, които им се полагат", коментира и председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. По думите му всички са се обединили, че икономия ще има и тя ще бъде разпределена по предложената от БЛС методика - т.е. парите, останали след 8% увеличение а клиничните пътеки, ще се дадат еднократно на болниците в края на годината. Към края на ноември ще стане ясно колко са тези средства, но по предварителни прогнози са около 200 млн. лв.
В Анекса е разписано още, че след приемането на нов бюджет и след като бъдат договорени новите цени за първичната извънболнична помощ и специализираната помощ, то те задължително ще влязат в сила със задна дата от 1 януари 2023 г.