Библиотеката показва уникални издания за Освобождението Общинска библиотека „Искра” подреди изложба под наслов „Денят на Свободата”, посветена на националния ни празник 3 март. В изложбата са включени исторически трудове, албуми и спомени от фонда на отдел „Краезнание”. В експозицията, подредена в читалнята на библиотеката, са представени автентични свидетелства за събитията, довели до Освобождението на България от османско владичество. Сред тях са „Исторически бележки от войната на 1877 г.” от 1884 година, „Сборникь военньiх разсказовь, составленньiхь офицерами-участниками войньi 1877-1878 (Санкт Петербургь, 1879 г.), „Боевете и операциите около Шипка във войната 1877-78 години” (1902 г.), „Защитата на Шипка на 9, 10 и 11 август 1877 год. и историята на първата българска военна светиня Самарското знаме” (1902 г.), „Спомени на руските ветерани за Освободителната война 1877-1878” (1929 г.).

Посетителите могат да разгледат първите издания на художествени произведения за Руско-турската Освободителна война, писани и печатани в периода след нея – стихосбирката „Избавление” от 1878 година и романа „Нова земя” от Иван Вазов, издаден през 1896 година.