От 6 до 8 април 2020 г. във фокуса на засиления контрол на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) попадат производството и търговията на традиционно предлаганите за Великден и Гергьовден храни - агнешко месо, козунаци, яйца, включително боядисани яйца, пресни зеленчуци, както и на боя за яйца. Ще се следи за произхода и правилното съхранение на суровини и храни, за коректното етикетиране и маркировка.

Засилените проверки във връзка с предстоящите празници ще обхванат обекти за производство и търговия с храни, пакетиращи центрове за яйца, складове за търговия на едро с храни, заведения за обществено хранене и търговски обекти за търговия на дребно, пазари и борси.

По отношение на предлагането на трупно агнешко месо ще се контролира наличието и цвета на здравна маркировка: син цвят – с произход България, червен цвят – с произход, различен от българския, а също така и дали търговците предоставят на видно място информация за страната на произход на месото.

Инспекторите ще следят строго начина на съхранение, етикетирането и маркирането на яйцата, включително недопускане на яйца от клас “B” в търговската мрежа. Ще се вземат проби за лабораторно изпитване от яйцата с произход ЕС и трети страни.

По време на официалните празници 17 - 20 април 2020 г., включително, на 1 и на 6 май 2020 г. ще бъдат осигурени дежурни служители в ОДБХ, които да осигуряват дейността на контролния орган и да реагират на сигнали на граждани.

До края на обявеното в страната извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19, БАБХ продължава да извършва засилени проверки в обектите за производство и търговия с храни, и заведения за обществено хранене, които приготвят и доставят храна до краен потребител. Проверките включват използване на подходящо защитно работно облекло, химични вещества и оборудване за дезинфекция и предпазни средства - ръкавици, при необходимост и в зависимост от естеството на работа, и маски, от служителите, заети в производството, предлагането и доставката на храни, честотата на провежданата дезинфекция.

От Агенцията припомнят, че сигнали за нередности се приемат на горещия телефон – 0700 122 99 и през онлайн формата на сайта.

По информация от БАБХ