От 105 актуални свободни работни места в Бюрото по труда в Казанлък, като най-много оферти има за хора със средно образование и професионална квалификация. Най-добри шансове да започване на работа има в индустрията, търговията и обслужващата сфера. В промишлените предприятия в района се търсят техници, шлосери, технолози, механици, автомонтьори и заварчици. В обслужващата сфера има оферти за рехабилитатор, пощенски служител, продавачи, сервитьори, администратори в хотели, за работа на бензиностанции, хигиенисти и други. В този сегмент на трудовия пазар актуалните предложения са общо 83.
При висшистите има пет оферти за медицински сестри, една за лекар-педиатър, за технолог-химик, двама специалисти от железопътния транспорт, двама счетоводители и четирима учители.
За кандидатите с основно образование обявите са седем – за опаковач, хигиенист, галванотехник, работник по сглобяване на детайли, машинен оператор и двама помощници в кухнята.