Надлез „Катекс“ е частично отворен за преминаване на автомобили след основен ремонт от 12,00 часа на 21 декември 2020 г. За пешеходци надлезът остава затворен.Частичното отваряне на надлеза става със заповед на кмета Галина Стоянова. Така, преди Коледа, арсеналци и всички ежедневно пътуващи в тази част на града получават обещаното облекчение в движението.

Въведената нова временна организация и безопасност на движението по бул. „Розова долина“ в участъка от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до южния край на надлез „Катекс“, участък до пътна връзка с Индустриална зона на юг е както следва:

- Участъкът на бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътна връзка с Индустриалната зона на юг е отворен за движение, с пропускане на моторни превозни средства /МПС/ до 12 тона. Движението ще се осъществява с ограничение на скоростта до 30 км/ч., двупосочно, в две пътни ленти. Спирането и паркирането на МПС в участъка е забранено.

- Създадената към момента временна организация на движение остава в сила за превозни средства с маса над 12 тона, със забрана за преминаване през ремонтирания участък и пренасочване по обходните улици:
- За движещите се от с. Бузовград МПС над 12т. към гр. Казанлък обходният маршрут е по Околовръстен път I-6 в двете посоки.

За движещите се МПС над 12 т. от центъра на гр. Казанлък към село Бузовград, както следва:

- по ул. „Бачо Киро“ на изток и на запад към съществуващата улична мрежа в град Казанлък

Въведената временна организация и безопасност на движението важи от днес, 21 декември 2020 г., до приключване на строително-ремонтните дейности.

Към момента е положен само основният пласт - биндер на пътя, поради метеорологичните условия, в които се работи, информира общинският пресцентър. Основният ремонт на надлез „Катекс“ включва пълно обновяване на всички пластове върху мостовото съоръжение: нова хидроизолация върху пътната плоча, подмяна на дилатационни фуги от „скрит тип“, нов излят на място изравнителен пласт армиран бетон, нови тротоарни блокове, два пласта плътен асфалтобетон.

Изпълнени са ремонтно-възстановителните работи по обновяване на съществуващата стоманобетонова конструкция, включваща репарации на сеченията, цялостно обмазване на повърхността с предпазен комплекс и подмяната на всички подвижни лагери с нови неопренови. Изгражда се ново улично осветление.

Гаранционният срок за изпълнените СМР от строителя e осем години и започва да тече от датата на издаване на Разрашение за ползване от ДНСК.