Да съчетаеш магията на рисунъка с магията на словото е висш пилотаж. Това е игра за хора, които боравят еднакво добре и с палитрата, и с думите. Образът ли допълва словото, или словото извайва образа до степен, че сътвореното те изпълва с красота, с въодушевление и с философски размисъл за същността на нещата изобщо?! Отговор на този въпрос дава художникът Росен Дончев, който с новаторство развива идеята за взаимното проникване между образите и текстовете, за взаимодействието между думите и рисунъка. И тази своя идея, реализирана по един нестандартен и впечатляващ начин, творецът ще представи пред казанлъшката публика на 3 декември в своята самостоятелна изложба „Проекти“. Различна, неконвенционална експозиция, която съчетава творческите търсения на Росен през последните години със стремежа му да ги представи така, че да стигнат до съкровението на душата. И да останат там. „Неслучайно съм избрал да представя своите „Проекти“ в интимното пространството на Музея на фотографията в Казанлък, защото тази изложба е много лична, тя разкрива част от мен и моите духовни нагласи“, споделя авторът дни преди вернисажа.15-ата самостоятелна изложба на Росен Дончев отразява неговите проекти в различни направления. Тук са включени проектите, в които текстовете и образите са вплетени в едно – илюстрациите в първата стихосбирка на Силвия Недкова „Евангелие на тревата", съвместният проект с директора на театър „Любомир Кабакчиев“ Димитър Кабаков „Два билета за театър“, проектът „Небесно мляко“, където "тече" живата вода на българския фолклор с рисунките и стиховете на Росен. Интерес предизвикват неговите уникални албуми - библиографското издание, съдържащо рисунки в оригинал и стихове в ръкопис, и фототипното издание, от което „струи аромат на действие и светла тъга“. Изложбата събира още костюми и сценография на спектакли, дело на художника, тъкани и десени, които вече са харесани от модни корифеи в Сингапур, голям формат принтове, картини, участвали в национални и световни конкурси за живопис. Финал на експозицията поставят два бъдещи проекта - „Котка изпи небесното мляко“ с творби живопис и „Образи и текстове“, посветен на богатството на българската шевица като код през вековете и език, който разказва за миналото и носи послание в бъдещето. Проектът е насочен към младежката публика, реализира се съвместно с Исторически музей „Искра“ и вече има покани да гостува в БАН, в Музея на образованието в Габрово и в университет в Токио.

Небесното мляко, което „разлива“ Росен Дончев върху платното и което „облича“ в слово, за да стигне посланието му до всяко човешко същество, е само една частица от неговата богата палитра от емоции, нарисувани с четка и думи. Останалите частици от творческия му дух, търсещ и намиращ нови посоки, са изненадата, която казанлъчани ще намерят в изложбата „Проекти“. Тя се открива на 3 декември от 17.30 часа в Музея на фотографията и съвременното визуално изкуство.