Гвардейците на Механото се включиха в национално обучение
VIII Ученически гвардейски отряд и III Ученически гвардейски духов оркестър при ПГ „Иван Хаджиенов“ премина двудневно обучение по проект „Младите хора – Бъдещето на България – с неограничени възможности“. Учениците се включиха в обучението „Как да представим себе си“, реализирано по Националната програма за младежта 2021-2025 г.

Към момента в България са сформирани 19 гвардейски отряди и оркестри. По посочения проект са включени 4 училища от страната, като Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ е едно от тях.

Учениците се запознаха с възможностите за своето израстване и формирането си като обществено ангажирани личности, изграждане на умения за решаване на проблеми и развиване на начална финансова грамотност. Младежите рабохтиха и върху създаването на гражданска инициатива или бизнес план, който да може да се реализира в нашия град и да отговоря на обществените предизвикателства и нужди на местно ниво. Сформираха се шест екипа на случаен принцип, които работиха по двете задания. По време на обучението представителите на твардейските формации на Махонтехникума се запознаха с феномена „конфликт“ и неговото управление, включиха се в брейнсторминг „Възможности за справяне с критични ситуации“ и в още игри, свързани с междуличностните отношения и формиране на умения за личностно представяне.

Лектори на събитието бяха доц. д-р Даниела Пастармаджиева и доц. д-р Иванка Банкова. Официален старт на дейността даде г-жа Мариана Демирева, директор на гимназията. В края на обучението тя и Илия Илиев, главен експерт към Министерството на младежта и спорта за област Стара Загора, връчиха сертификати на момчетата и момичетата, които бяха активни в обучението и показаха творческо мислене.