Депозитите у нас са нараснали с 2.9 млрд. лв. за месец

Според Българската народна банка, печалбата на банките достигна 1.2 млрд. лв. в края на юли

Спрямо края на юни 2022 г. депозитите в банковата система са нараснали с 2.9 млрд. лв. и стигат до 124.7 млрд. лв. Увеличават се депозитите на нефинансови предприятия (с 1.3 млрд. лв.), на домакинства (с 842 млн. лв.), на други финансови предприятия (с 214 млн. лв.), както и тези на сектор държавно управление (със 178 млн. лв.) и на кредитни институции (с 429 млн. лв).

От Българската народна банка съобщават още, че Към 31 юли печалбата на банковата система у нас е 1,2 млрд. лв., с 400 млн. лв. повече спрямо отчетената за седемте месеца на 2021.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на юли е 16.6 млрд. лв. и спрямо края на юни се повишава с 233 млн. лв., което се дължи главно на нарастването на печалбата през периода.

Общият размер на рисковите експозиции възлиза на 73.2 млрд. лв, сочат още данните на централната банка.

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно увеличение с 1.3 млрд. лв. до 82.3 млрд. лв. Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 612 млн. лв.), за домакинства (с 420 млн. лв.), за други финансови предприятия (с 235 млн. лв.), както и тези за сектор държавно управление (с 27 млн. лв.).

Източник: Economy.bg