Започна стабилизирането на мозайките в Паметника на връх Бузлуджа, съобщава на страницата си във Фейсбук „Проект Бузлуджа“. В момента 14 български и чуждестранни специалисти проучват спецификите на деструктивните процеси. Проучването и стабилизирането на съвременни мозайки в такъв мащаб се случва за първи път в България.

Средствата в размер на 60 000 долара за тази дейност бяха отпуснати преди по-малко от месец от фондация „Гети“ по линия на програмата Keeping It Modern (Поддържане на модерността). Това е вторият грант от фондацията за Паметника на Бузлуджа. През 2019 г. тя присъди на Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS грант за създаване на План за управление на опазването на забележителността, който включва жизнеспособни опции за адаптивното му повторно използване като публичен обект с нова функция. Първата отпусната сума бе в размер на 185 000 долара.

Новата субсидия на „Гети“ ще подкрепи инсталирането на навес за защита на мозайките, както и технически проучвания и изпълнения за тяхното стабилизиране, за да се предотврати отлепването от бетонните стени.

С амбициозната задача да се даде нов живот на внушителния монумент, построен през 1981 година, се нагърби преди време арх. Дора Иванова. С всяка изминала година състоянието на паметника се влошава и се нуждае от спешни и незабавни действия, за да бъде запазено останалото от него. В момента арх. Иванова с екип от специалисти от различни страни събират парченцата от мозаечните пана, за да бъдат сглобени. Работата е огромна, тъй като за изработването на паната във вътрешността на монумента, които отразяват българската история в ракурса на социалистическия реализъм, са били използвани близо 2 милиона тесера - квадратчета с размери 1х1 сантиметра и дебелина от 4 милиметра. Изработени са от различни материали – от естествени речни камъчета, от стъкло и полимери, което още повече затруднява тяхното възстановяване и напасване. Въпреки тежката и отговорна задача, младият екип от специалисти е достатъчно енергичен и амбициран да я изпълни успешно.

С друга отговорна задача се е наел международен екип от реставратори – да намери подходящите методи за консервация на творбите.

Паметникът на връх Бузлуджа е построен в чест на 90-ата годишнина от създаването на БКП. Автор на мащабния монумент е арх. Георги Стоилов. След политическите промени в България от 10 ноември 1989 г., състоянието на паметника се влошава драстично във времето.

По решение от 30 септември 2011 г. на първото правителство на Бойко Борисов комплексът е прехвърлен безвъзмездно на Българската социалистическа партия. Влезлите в сила през февруари 2017-а промени в Закона за държавната собственост правят невъзможно прилагането на решението от 2011 г.

Монументът на връх Бузлуджа е държавна собственост и се управлява от Областна администрация - Стара Загора. Той няма статут на паметник на културата.

През 2018 година Паметникът бе обявен от "Европа Ностра" за един от 7-те най-застрашени обекта на културното наследство в Европа и бе специално посетен от международен екип от специалисти на организацията. През декември същата година екипът излезе със становище за незабавно планиране и прилагане на спешни мерки, които да спрат проникването на вода в сградата. Целият този международен интерес към рушащия се паметник започна от проекта на младия архитект Дора Иванова за неговото съхраняване и възраждане за нов живот. Впечатляваща е нейната кампания в тази посока - "Проект Бузлуджа" бе представян на различни форуми, включително и в Казанлък. Резултатът от тази инициатива вече е налице.