От днес община Казанлък има главен архитект. Това е архитект Георги Стоев, бивш заместник-министър на културата в пъривя кабинет на Бойко Борисов. Архитект Стоев е роден през 1946 година .Завършил е магистратура във Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ), гр. София.Близо 20 години е работил в Националния институт за паметниците на културата, а от 2010 г. заема длъжности в Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" в Министерство на културата. Бил е също проектант в Дирекция „Проучване и проектиране“ към Националния институт за паметниците на културата, директор в „Център за проучване и проектиране на недвижими паметници на културата и тяхната среда“ към Министерство на културата.
До 2010 година Георги Стоев е работил като Началник отдел „Недвижимо културно наследство“ към Министерство на културата. От 2010 той заема длъжността Главен директор на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“.

От 2011 до 2013 година Георги Стоев е заместник министър в Министерство на културата.