Наградата „Александър Фол” с нов статут
Наградата на името на професор Александър Фол е учредена на 27 юли 2006 година с Решение 486 на Общински съвет – Казанлък. Съгласно това решение на съветниците преди 10 години, наградата включва специална статуетка и парична сума в размер на хиляда лева. Отличието се връчва по време на Празниците в долината на тракийските царе.

Седем години по-късно, на 28 ноември 2013 година, е приет статут на наградата с Решение 822 на действащия по това състав на местния парламент. Съгласно този статут, наградата се присъжда за принос в проучването и изследването на тракийската култура в Казанлъшката долина. Паричното изражение на наградата е намалено на 500 лева, статуетката на митичния тракийски певец Орфей остава.

С настоящото предложение се очаква общинските съветници да разширят кръга на учените, които се занимават с тракология – работата им да не е свързана само с Казанлъшката долина, а с изследвания изобщо на тракийската култура в периода III хил. пр. Хр. – IV в. след Христа. Остава изискването за популяризиране на тракийската цивилизация чрез публикации на кандидат-носителя на отличието.

Досега носители на приза са д-р Георги Китов, който със своята експедиция ТЕМП направи епохални открития в долината, ст.н.с. Мария Чичикова, проф. Людмил Гетов, проф. Николай Овчаров, проф. Иван Маразов, Диана Димитрова, доц. Георги Нехризов, доц. д-р Камен Димитров. Наградата бе присъдена и посмъртно на Гергана Табакова – Цанова, дългогодишен уредник и директор на ИМ „Искра”.