В Казанлък стартира нов здравно-социален проект „Грижа в дома“ От началото на месец февруари Община Казанлък започна работа по нов интегриран здравно-социален проект „Грижа в дома в община Казанлък“. Целта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Изпълнението на проекта ще разшири възможностите на Общината за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
Новият проект надгражда реализираните вече проекти „Патронажна грижа в община Казанлък“ - Компонент 2 и Компонент 3 и „Патронажна грижа + в Община Казанлък“, като осигури на възрастните в невъзможност за самообслужване и хората с увреждания предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, психологическа подкрепа, доставка на хранителни продукти от първа необходимост до домовете на лицата, заплащане на битови сметки със средства на потребителите, предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.
За реализация на дейностите предстои назначаването на персонал за организиране и управление на услугата, специалисти по предоставяне на грижи в дома, в това число медицински лица и домашни санитари, както и други консултанти и помощен персонал.
От 14 февруари всеки желаещ да ползва услугата „грижа в дома“ може да подава своите документи за кандидатстване.
Допустими лица за включване в проекта са:
• Хора с увреждания;
• Възрастни хора в невъзможност за самообслужване.
Срокът за прием на заявления от кандидат – потребителите, както и информация във връзка с кандидатстването са официално обявени на сайта на Общината.
Общата стойност на проекта е 970 896,60 лв., от които 825 262,11 лв. представляват финансиране от Европейски социален фонд плюс, а 145 634,49 лв. - национално финансиране. Срокът за реализиране на дейностите е от 3.02.2023 г. до 3.04.2024 г.