По предварителни данни на Националния статистически институт индексът на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101,5%, т.е. месечната инфлация е 1,5%, съобщава сайтът Economy.bg.

През януари 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се увеличили най-осезаемо при хранителни продукти и безалкохолни напитки (+2,4%); следват ресторанти и хотели (+2,3%); разнообразни стоки и услуги (+1,7%); жилища, вода, електроенергия, газ и други горива (+1,4%); жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома (+1,2%); транспорт (+0,6%); здравеопазване (+0,4%); алкохолни напитки и тютюневи изделия (+0,2%); образование (+0,2%). Увеличението при развлечения и култура е +3.8%, а намаление има единствено в облекло и обувки (-1,8%). Без промяна остават цените на съобщенията.

Годишната инфлация за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е 9,1%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2021 - януари 2022 г. спрямо периода февруари 2020 - януари 2021 г. е 4,1%.