РЗИ продължава кампанията против туберкулоза Регионалната здравна инспекция в Стара Загора (РЗИ) продължава кампанията за предпазване от заболяването туберкулоза. Тя е в изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България 2021 - 2025 г."

На 19.06.2023 г. стартира за пореден път провеждане на кампанията в Стара Загора, като в периода от 19.06.2023 г. до 23.06.2023г. са планирани следните дейности:

• Всеки желаещ ще има възможност в Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания гр. Стара Загора (СБАЛПФЗ) от 07.30 до 13.30 часа, да си направи проверка с проба Манту- основният скринингов тест за откриване на туберкулоза.

• РЗИ - Стара Загора, съвместно със сдружение „Свят без граници“ ще организира извършване на проверка за туберкулиновата чувствителност на желаещи сред ромското население.

• В кабинет КАБКИС 10 към РЗИ – Стара Загора за периода 19.06.2023 г. – 23.06.2023г. ще се извършва скрининг за риска от туберкулоза на всички клиенти на кабинета, чрез попълване на анкети. При съмнение за наличие на заболяването, те ще се насочват за консултация към лекар – специалист за извършване на допълнителни изследвания.

Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти.