Свободни работни места за 25 медицински специалисти обяви „Бюрото по труда“ в Казанлък към 17 март 2022 г. Търсят се 7 лекари специализанти, четирима лекари, по един съответно по специалностите „Вътрешни болести“, „Нервни болести“, „Нефрология“ и „Психиатрия“. Свободни позиции са обявени за две акушерки, за 9 медицински сестри, рехабилитатор, гериатричен специалист, медицински сестри за социални дейности.

Сред търсените специалисти с висше образование са още главен експерт „Архитектура, строителство и геодезия“, вътрешен одитор с икономическо образование, библиотекар, учител по общообразователни предмети, психолог, младши експерт по социални дейности, социален работник, двама специалисти, завършили химически науки.
Сред среднистите търсени са химически лаборант, сервитьори, кредитен специалист, консултанти-продажби.

Машиностроителите, за които има свободни места, са леяр, монтажници на метални конструкции, шлосери, машинни оператори, настройчици на машини с ЦПУ, шлосер-монтьори, заварчици, формовчици.

На трудовата борса са обявени още свободни позиции за шофьори, продавачи, сезонни работници, готвач, социални работници.

Общият брой на търсените специалисти и работници на трудовата борса в Казанлък е 136.