Президентът на КНСБ Пламен Димитров се срещна със синдикалисти от най-голямата структура на синдиката в България – синдикалната организация на КНСБ в „Арсенал“. Той очерта основните дейности на синдиката през изминалия 5-годишен мандат и намеренията за постигане на още по-добри резултати относно доходите на работещите, колективното трудово договаряне, решаване на проблемите с липсата на работна ръка на трудовия пазар, по които ще се работи през следващия мандат. Предстоящият 9-и конгрес на синдиката ще се проведе на 10 и 11 май.

262 хиляди души наброява КНСБ в България, 5700 са синдикалните организации, а най-голямата от тях е тази на КНСБ в „Арсенал“. По думите на Пламен Димитров, благодарение на синдикатите, през последните 5 години минималната работна заплата се е вдигнала от 420 на 710 лева, но организацията ще работи през следващите години до 2027-а да има ръст в доходите на работещите от 12-13% всяка година, като амбицията е растежът на минималната работна заплата да изпреварва средната, т.е. при нея увеличението да е 18-19%.

Президентът на КНСБ акцентира и върху трудовия пазар, който той нарече горещ, поради факта, че липсват работници, както нискоквалифицирани, така и висококвалифицирани. По посочени от него изчисления, към момента бизнесът търси 250 хил. души.

И третият въпрос, която стои пред синдикатите, е укрепване на браншовото колективно договаряне. По думите му, съгласно решение на ЕС, всички държави членки трябва да постигнат поне 70% покритие с колективно-трудово договаряне. В момента у нас това покритие е едва 27-28 на сто.
От 2011 г. КНСБ реализира сред младежите кампания „моето първо работно място“. До момента са преминали през обучение по тази линия 11 випуска и над 330 хил. ученици, на които са разяснени какви трудови права имат, след като напуснат училище и започнат работа.

По време на срещата Пламен Димитров представи своите колеги Огнян Атанасов, Даниела Алексиева и Тодор Капитанов.


Домакини на срещата бяха синдикалистите от „Арсенал“, начело с председателя на структурата на КНСБ Атанас Бозов. Участваха още председателят на Федерация „Метал-електро“ Илия Илиев, регионалният председател на КНСБ в Казанлък Николай Маринов и председателят на КНСБ в Стара Загора Галина Кирчева.